Nieuwe Piramide opgegraven bij Edfu

In het zuiden van Egypte hebben Archeologen een piramidevormig bouwwerk opgegraven dat naar schatting 4.600 jaar oud is. Als de eerste schattingen accuraat zijn zou deze vondst zelfs ouder zijn dan de wereldberoemde Piramides van Gizeh. De eerste onderzoeken wijzen uit dat het niet waarschijnlijk is dat deze piramide als grafmonument in gebruik is geweest, waarvoor de piramide dan precies wel gebouwd is moet nog onderzocht worden.

Piramide bij Edfu

Piramide bij Edfu

De piramide werd opgegraven door archeologen die aan het werk zijn nabij de stad Edfu, Edfu dat voornamelijk bekend is door zijn enorme en in fantastische staat verkerende tempel van Horus, herbergt daarnaast ook een terrein met meerdere resten van piramides uit de oudheid. Het bestaan van deze piramide was al langer bekend maar tot op heden was hij nog nooit helemaal opgegraven geweest.

Tempel van Horus bij Edfu

Tempel van Horus bij Edfu

Naar schatting is de piramide die een traditionele trappenpiramide zou zijn geweest ongeveer 13 meter hoog geweest, door plunderingen en erosie is er vandaag de dag nog slechts een ruine van 5 meter hoog te bezichtigen.

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read Comments

Nieuwe Piramide in Mexico gevonden

Archeologen hebben in het zuidoosten van Mexico, in de stad Jáltipan een naar schatting 2.000 jaar oude nederzetting gevonden waaronder een in verval geraakte Piramide. De vondst werd gedaan tijdens bouwwerkzaamheden, momenteel zijn archeologen bezig de nederzetting verder op te graven.

piramide jaltipan

Tot nu toe zijn er al een dertigtal graven gevonden waarvan er in enkele ook kinderen zijn gevonden, de graven van de overledenen zijn overladen met offers zoals de botten van herten, vissen, honden en vogels. Archeologen vermoeden dat het de bedoeling was dat deze dieren de overledenen zouden vergezellen in hun reis naar het hiernamaals. Een nog opmerkelijkere ontdekking was de vondst van resten van dieren waarvan aangenomen wordt dat deze al meer dan 10.000 jaar geleden zijn uitgestorven. Deze fossiele resten zijn dus aanzienlijk ouder dan de bewoners van de nederzetting, mogelijk werden deze fossiele resten door de bewoners verzameld en waren deze een waardevol bezit.

De belangrijkste vondst is misschien wel die van een Piramide in de nederzetting, naar schatting van de archeologen moet dit gebouw circa 12 meter hoog zijn geweest. Wat de vondst van deze piramide vooral bijzonder maakt is dat er in het zuidoosten van Mexico zelden een piramide van dit type gevonden wordt. Wie de piramide en de nederzetten bewoond hebben is eveneens voorlopig onduidelijk, er zijn sporen gevonden die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van de Maya’s maar ook zijn er resten van oud aardewerk gevonden dat afkomstig is uit andere delen van Mexico zoals Teotihuacán. Voorlopig wordt dan ook aangenomen dat Jáltipan misschien wel een handelscentrum is geweest waar handelaren en reizigers uit verschillende culturen samen kwamen. Archeologen denken dat de nederzetting bewoon is geweest van circa 200 voor Christus tot 600 na Christus.

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read Comments

Historische piramide in Peru gesloopt

Een 5.000 jaar oude piramide is in Peru door bouwbedrijven gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, de piramide op het archeologische complex El Paraiso is onherstelbaar beschadigd geraakt omdat de vandalen het met bulldozers volledig tot de grond gelijk hebben gemaakt. Een woordvoerder van het ministerie van Cultuur in Peru heeft zijn afschuw over de sloop uitgesproken en spreekt van “Gewetenloze criminelen”.  Dat deze gebeurtenis nog een staartje zal krijgen is een open deur, de regering van  Peru overweegt herinvoering van de doodstraf voor de daders. Wordt vervolgt..

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Read Comments